متمایز کردن ایستگاه های تاکسی

لطفی رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ملایر اعلام کردبا توجه به وجود مشکلات عدیده در ایستگاه های تاکسی سطح شهر و در جهت مشخص نمودن حریم ایستگاه ها و رفاه حال تاکسیرانان و سهولت فعالیت پلیس راهور، نسبت به نصب جداکننده و گل میخ در ایستگاه های تاکسی اقدام گردیده است