ابلاغ نرخ کرایه تاکسی سال 1403

لطفی رئیس سازمان اعلام کرد افزایش نرخ کرایه تاکسی از ابتدای فروردین ماه 1403 و با تصویب شورای اسلامی شهر ملایر و کمیته انطباق و با افزایش میانگین 44 درصدی نسبت به سال 1402 تنظیم و به رانندگان ابلاغ گردیده است .
رئیس سازمان تصریح کرد تصویر و فایل نرخ نامه در سایت سازمان قابل مشاهده بوده و شهروندان عزیز می توانند در صورت مشاهده تخلفات دریافت کرایه اضافی از طریق تلفن گویای 137 شهرداری و شماره تلفن 33352830 و 33352850 سازمان مراتب را گزارش نمایند تا سریعا پیگیری و اقدام گردد.