نصب جداکننده ایستگاه های تاکسی

لطفی رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ملایر اعلام کرد در جهت رفاه حال تاکسیرانان و جلوگیری از پارک خودروهای شخصی در ایستگاه های تاکسی سطح شهر ، سازمان نسبت به نصب جداکننده اقدام نموده است . با این اقدام حریم کل ایستگاه های تاکسی مشخص بوده و در صورت توقف خودروهای دیگر توسط پلیس راهور و بازرسان سازمان برخورد صورت خواهد گرفت.