پیگیری تسهیلات نوسازی تاکسی های فرسوده از مجلس شورای اسلامی

لطفی رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ملایر و مورخ سه شنبه مورخ 1402/08/30 با جناب آقای دکتر بیگی نژاد نماینده محترم مردم ملایر دیدار داشتند که در این دیدار ضمن بررسی موارد و مشکلات تاکسیرانان و بحث خودروهای فرسوده مقرر گردید از طریق کمیته امداد امام حمینی بحث تسهیلات نوسازی پیگیری گردد و موضوع خرید خودرو و اتوبوس نیز سریعاً پیگیری گردد.