دیدار با مدیرعامل شرکت ایران خودرو

در روز شنبه مورخ 1402/08/27 لطفی و رئیس سازمان حمل ونقل در معیت مهندس فرجی شهردار ملایر و دکتر بیگی نژاد نماینده مردم ملایر با دکتر عظیمی مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیدار و گفتگو نمودند . در این دیدار دوستانه پیرامون تاکسی های فرسوده و ون ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت که مقرر شد ایشان مساعدت های لازم را در خصوص تعویض تاکسی های ون و سواری به عمل آورند