ملاقات با رئیس سازمان تاکسیرانی و بار شهرداری همدان

در روز دوشنبه مورخ 1402/08/08 لطفی رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ملایر با آقای حضرتی رئیس سازمان تاکسیرانی همدان و آقای داودی رئیس سازمان بار همدان ملاقات و گفتگو ی دوستانه داشتند که در مواردی همچون پرداخت وام به تاکسیرانان جهت نوسازی ، بحث گردشی و خطی نمودن تاکسی ها ، نرخ کرایه بار و استفاده از سامانه های باربرگ الکترونیک و دیگر موارد بحث و تبادل اطلاعات صورت گرفت .