تقدیر از زحمات و فعالیت های رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر

در رروز شنبه مورخ 1402/07/29 با حضور کلیه اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار ملایر در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر ملایر از برخی کارمندان و مسئولین دوایر شهرداری من جمله برادر محمد لطفی رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ملایر با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد