خدمات رسانی تاکسی ون

لطفی رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ملایر اعلام کرد سه دستگاه تاکسی ون تحت پوشش این سازمان به رانندگی آقایان جوکار و حبیبی و زنگنه در مجموع با ارائه 15 سرویس رفت وبرگشت به مرز مهران نسبت به انتقال زائرین اربعین حسینی اقدام نمودند