نصب تابلو ایستگاه تاکسی

لطفی رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ملایر اعلام کرد در جهت رفاه حال تاکسیرانان خدوم و مشخص شدن منطقه ایستگاه های تاکسی تابلو ایستگاه تاکسی در نقاط مورد نظر نصب گردیده است .

وی همچنین بیان کرد سازمان قصد دارد نسبت به جمع آوری تابلوهای خیلی قدیمی و فرسوده ایستگاه های تاکسی و اتوبوس در سطح شهر اقدام نمایدو تابلوهای جدید و نو جایگزین و نصب نماید.