برگزاری جشنواره مبل و منبت

لطفی رئیس سازمان حمل و نقل بارو مسافر بیان کرد پرسنل سازمان در جهت برگزاری هر چه بهتر و باشکوه تر افتتاحیه مبل و منبت ملایر که با محوریت و مدیریت شهرداری ملایر در محل پارکینگ پارک سیفیه برگزار گردید با جدیت تمام نسبت به فعالیت و انجام امورات در باب همکاری با پرسنل شهرداری اهتمام ورزیدند و فعالیت هایی از جمله چاپ پوستر و نصب آن برروی تاکسیها و اتوبوس ها و رنگ آمیزی اتوبوس گردشگری و اعزام چند دستگاه اتوبوس جهت حمل ونقل مردم و همچنین فعالیت بازرسان تا پاسی از شب در جهت تردد آسان مردم انجام پذیرفت