برخورد با تاکسی های غیرفعال افزایش خواهد یافت

لطفی رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ملایر اعلام کرد با توجه به تماس های برخی از شهروندان و دریافت گزارشات مردمی مبنی بر وجود تاکسی های متوقف در کوچه م محله های سطح شهر نیروهای گشت وبازرسی سازمان موظف شدند در صورت مشاهده هر خودروی تاکسی غیرفعال و متوقف شده ، صحت موضوع را بررسی و سریعاً برابر مقررات اقدامات لازم را انجام دهند