ارائه خدمات در ایستگاه تاکسی

لطفی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ملایر گفت : در راستای وظایف سازمان و در جهت رفاه حال تاکسیرانان خدوم با توجه به وضعیت خراب آسفالت ایستگاه های تاکسی در سطح شهر با همکاری سازمان عمران شهرداری نسبت به اجرای لکه گیری آسفالت ایستگاه های تاکسی اقدام گردید . وی ادامه داد در باب رضایت مندی تاکسیرانان از هیچ تلاش و گوششی دریغ نخواهد شد.