جلسه بررسی مشکلات خطوط تاکسیرانی

در روز دوشنبه مورخ 1402/03/22 مسئولین خطوط تاکسی ون خیابان شهدا به همراه نماینده کل تاکسیرانان و مسئولین سازمان حمل و نقل برگزار شد و مشکلات خودروهای ون خیابان شهدا در مسیرهای جهاد سرو-خیابان پیوند و مسکن مهر بررسی گردید. در این جلسه مسئولین خطوط نظرات و پیشنهادات خود را در جهت بهبود شرایط کاری بیان داشتند که در نهایت با توجه به عدم وجود پارک سوار در خیابان شهدا و عرض کم خیابان و ترافیک زیاد مقرر شد همانند سابق تاکسی ها در محل های تعیین شده نسبت به خدمات رسانی اقدام نمایند و بازرسان سازمان نیز با تاکسی های سواری که خارج از ایستگاه مسافر سوار و پیاده می نمایند برخورد جدی و قاطع داشته باشند.
در ادامه لطفی بیان کرد خود تاکسیرانان عزیز نیز بایست در بحث کنترل و نظارت وبازرسی به عنوان همیار بازرس مشارکت نمایند و به طور حتم استفاده از این روش منجر به کاهش تخلفات رانندگان خواهد شد