بازدید رئیس سازمان از سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهر گرگان

در روز شنبه مورخ 1402/03/06 لطفی رئیس سازمان حمل ونقل به همراه مسئول گشت وبازرسی سازمان جهت بررسی نحوه فعالیت سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهر گرگان به این شهر عزیمت کردند .

در این بازدید که دو روز به طول انجامید مذاکرات فراوان و تبادل اطلاعات بین مسئولین در سازمان صورت پذیرفت و بازدیدهایی میدانی از ایستگاه های تاکسی و اتوبوس و کانکس های مستقر در سطح شهر و همچنین ترمینال ها به عمل آمد.