گشت مشترک اداره اماکن وبازرسی سازمان حمل ونقل

در روز سه شنبه مورخ 1402/03/02 در راستای کنترل اعمال و رفتار تاکسیرانان و نیز در جهت خدمات رسانی مطلوب تر به همشهریان ، گشت و بازرسی سازمان حمل ونقل به همراه نماینده اداره اماکن و اطلاعات نیروی انتظامی و مامورین پلیس راهور بازدید و گشت مشترک برگزار نمودند.

لطفی رئیس سازمان اعلام کرد این گشت با همکاری و حضور سازمان تعزیرات نیز برگزار خواهد شد و سعی ما بر این خواهد بود که منبعد این قبیل بازرسی ها در جهت پایش ناوگان و حفظ نظم و امنیت تداوم داشته باشد .