مشکلات ترمینال برون شهری بررسی شد

در روز یکشنبه مورخ 27/01/1402 جلسه ای با حضور معاونت محترم اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای ملایر و مدیران عامل شرکت های مسافربری ، پیمانکار ترمینال و رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر به همراه مسئول گشت وبازرسی سازمان در محل دفتر کار ترمینال تشکیل گردید و در خصوص وضعیت ترمینال من جمله نظافت بحث و گفتگو گردید و در نهایت مقررشد شرکت های تعاونی هم در حفظ و نگهداری و نظافت ترمینال نهایت همکاری را با پیمانکار داشته باشند و در سازمان هم امورات مربوط به ترمینال پیگیری و به سرانجام برسد.

 

photo_2023-04-19_11-15-10 photo_2023-04-19_11-15-04 photo_2023-04-19_11-14-59 photo_2023-04-19_11-14-57 photo_2023-04-19_11-15-14