دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی

لطفی رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ملایر به همراه مهندس فرجی شهردار ملایر و تنی چند از تاکسیرانان و اتوبوس رانان ملایری با نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی دیدار نوروزی داشتند

 

photo_2023-03-30_08-58-05 photo_2023-03-30_08-58-02

photo_2023-04-06_22-27-13 photo_2023-04-08_10-11-12 photo_2023-04-08_10-11-14