نصب دستگاه کارتخوان بر روی تاکسیها اجباری است

دستگاه+کارتخوان

 

لطفی رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر گفت : نصب دستگاه کارتخوان و دستگاه پوز  جهت پرداخت کرایه تاکسی ها از اواخر سال 1400 شروع گردیده و از مهر ماه سال 1401 نصب دستگاه کارتخوان بر روی تاکسی ها اجباری شده است و تاکسیرانان ملزم و موظف به نصب دستگاه پوز می باشند.
وی اضافه کرد : تاکسیرنان می توانند با مراجعه به سازمان و دریافت معرفی نامه با شرکت های طرف قرارداد دستگاه مربوطه را به صورت نقدی یا اقساطی دریافت نمایند که با اجرای این کار علاوه بر رضایت مندی شهروندان ، مشکل پول خرد نیز حل خواهد شد.
لطفی خاطرنشان کرد در صورت مجهز نبودن تاکسی به کارت خوان و داشتن شاکی و نیز در صورت بروز تخلف با قاطعیت با متخلفان و تاکسیرانان برخورد خواهد شد.