نرخ کرایه سال ۱۴۰۲ تاکسی ها افزایش یافت

محمد لطقی رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ملایر در خصوص افزایش نرخ کرایه های تاکسی اعلام کرد بر اساس روند هرساله نرخ کرایه تاکسی ها طبق قانون افزایش یافته و برابر قانون تصویب نرخ کرایه درون شهری از وظایف شورای اسلامی شهر می باشد ایشان عنوان کرد از دی ماه سال 1401 جلسات کارشناسی تعیین نرخ کرایه تاکسی سال 1402 با حضور نمایندگان فرمانداری ویژه ، شورای اسلامی شهر و کارشناسان خبره و رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر برگزار گردیده و تصمیماتی گرفته شده و روند قانونی تصویب نرخ طی گردیده و توسط سازمان جهت تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردیده است.
وی اعلام کرد طبق بررسی های انجام شده و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و آنالیز هزینه های خودرو و رانندگان و درآمد روزانه آنها و بر اساس فرمول های محاسباتی نرخ تاکسی پیشنهاد گردیده که پس از تصویب شورای اسلامی شهر و به تبع آن کمیته تطبیق فرمانداری ویژه ملایر و با هماهنگی های صورت گرفته در مورخ 1401/12/28 به رانندگان ناوگان حمل ونقل درون شهری ابلاغ گردیده است.
وی همچنین تصریح کرد افزایش نرخ کرایه تاکسی طبق روال سال های گذشته صورت گرفته و شرایط معیشتی مردم و همه جوانب کار لحاظ شده است و مبلغ آفزایش برابر با 55 الی 60 درصد نرخ سال گذشته می باشد.
ضمناً در صورت تخلف رانندگان و دریافت کرایه اضافی همشهریان می توانند مراتب را به شماره 137 شهرداری ، 124 تعزیرات و واحد گشت وبازرسی سازمان به شماره 50-30-33352820  اطلاع داده و پیگیری نمایند.