فعالیت ناوگان حمل ونقل در پنجشنبه و جمعه آخر سال

در روز پنجشنبه و جمعه مورخ 1401/12/25 و 1401/12/26 ناوگان حمل ونقل مسافری شهرداری با 20 دستگاه اتوبوس و 20 دستگاه تاکسی نارون به زائرین اهل قبور در محل بهشت هاجر و سطح شهر خدمات رسانی نمودند . شایان ذکر است که در این راستا شهرداری محترم و پرسنل زحمتکش آرامستان بهشت هاجر و همچنین واحد بازرسی سازمان زحمات زیادی در راستای خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به مردم و همشهریان کشیدند.

 

photo_2023-03-19_06-36-05 photo_2023-03-19_06-36-08 photo_2023-03-19_06-36-11 photo_2023-03-16_20-14-59 photo_2023-03-19_06-36-13 photo_2023-03-16_20-15-16