دیدار با امام جمعه جدید شهر ملایر

photo_2023-01-03_12-23-54

در روز شنبه مورخ 1401/10/10 رئیس سازمان حمل ونقل بارو مسافر در معیت شهردار محترم ، معاونین و تنی چند از مسئولین شهرداری با حاج آفا ارزنده امام جمعه جدید شهر ملایر دیدار و گفتگو کردند و سمت جدید را به ایشان تبریک و وجود ایشان را در شهر ملایر منشا خیر و برکات دانستند.