ترمیم و تعمیر جدا کننده های ایستگاه تاکسی

 

photo_2023-01-03_12-23-35

در روز جمعه مورخ 1401/10/09 سازمان در جهت حمایت از قشر زحمتکش تاکسیران نسبت به ترمیم و تعمیر و تعویض جدا کننده های ایستگاه ها توسط پیمانکار در خیایان شهدا و همچنین نصب استوانه اقدام نمود.