خرید ضدیخ جهت اتوبوس های سازمان

IMG_20221225_134118

 

لطفی رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ملایر اعلام کرد در راستای حمایت از رانندگان زحمتکش اتوبوس و با توجه به فرارسیدن فصل سرما ، سازمان نسبت به تهیه و خریداری ضدیخ جهت اتوبوس های مالکیتی و خودروهای سواری سازمان اقدام نموده و در اختیار رانندگانت اتوبوس قرار داده است