آغاز طرح نقدی نوسازی تاکسی های فرسوده مدل 1390 و قبل از آن

photo_2022-12-28_11-35-50

 

به اطلاع مالکین محترم تاکسی های مدل 1390 و قبل از آن می رساند طرح نوسازی تاکسی های فرسوده با امکان ثبت نام و انتخاب خودروی سمند سورن پایه گازسوز یورو 5 با قیمت 2/731/765/607 ریال صرفا به صورت نقدی فراهم شده است .لذا متقاضیان محترم می توانند جهت ثبت نام اولیه با همراه داشتن کپی برگ سبز و اصل کارت شهری به واحد نوسازی و توسعه سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر مراجعه نمایند