مراسم گرامی داشت 26 آذرماه روز ملی حمل ونقل برگزار شد

در روز شنبه مورخه 1401/09/26 جلسه و مراسم تقدیر از رانندگان تاکسی و اتوبوس و سفیران عرصه حمل و نقل و در سالن رستوران دریاچه کوثر به صرف شام با حضور مسئولین شهرستانی و همکاران سازمان حمل و نقل بار و مسافر و شهرداری ملایر تشکیل گردید که در این مراسم از 26 نفر تاکسیرانان و اتوبوسرانان  ملایری  به مناسبت  26 آذر ماه ) تقدیر و تجلیل بعمل آمد و در این جلسه که به صرف شام و پذیرایی برگزار گردید ابندا رئیس سازمان اهم اقدامات و فعالیت های سازمان را شرح نمود و در خواست های تاکسیرانان بیان گردید و بعد آن مهندس جمور  در خصوص  حمل و نقل سخنانی ایراد فرمود و پس از آن حاج آقا چهاردولی عضو محترم شورای اسلامی شهر ملایر سخنانی در خصوص فرهنگ حمل و نقل ایراد نمودند و در پایان مراسم تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

ضمناً در ساعت 10 صبح همان روز نیز رژه و مانور تاکسیرانان با نصب پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران با بیش از 50 دستگاه تاکسی سواری و نارون و اتوبوس با همکاری پلیس محترم راهور در سطح شهر برگزار گردید.

 

۲۰۲۲۱۲۱۷_۱۰۰۰۰۸ ۲۰۲۲۱۲۱۷_۱۰۴۰۲۴ ۲۰۲۲۱۲۱۷_۲۰۴۱۴۵(0) ۲۰۲۲۱۲۱۷_۲۰۴۷۰۶ ۲۰۲۲۱۲۱۷_۲۰۴۷۲۶ ۲۰۲۲۱۲۱۷_۲۰۴۹۱۸