تقدیر از نمونه های ترافیکی به مناسبت هفته فراجا

در روز دوشنبه مورخ 1401/07/18 در ساعت 16 عصر در محل مهمانسرای پارک شهرداری جلسه طلایه داران فرهنگ ترافیک به مناسبت هفته فراجا و نیروی انتظامی با حضور ریاست محترم پلیس راهور و برخی از پرسنل و مامورین پلیس راهور و مسئولین خطوط تاکسیرانی و اعضای شرکت تعاونی تاکسیرانی و رئیس شرکت تعاونی تاکسیرانی و رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر و بازرسی سازمان برگزار گردید که در این جلسه از زحمات تاکسیرانان عزیز که الگوها و نمونه های ترافیکی در شهر هستند تقدیر و تشکر گردید . در پایان از تمامی تاکسیرانان سرخط و مامورین پلیس راهور که تعامل و همکاری با سازمان حمل ونقل داشته اند با اهدای لوح تقدیر و کارت هدیه تجلیل به آمد.

 

 

۲۰۲۲۱۰۱۰_۱۷۰۴۰۳ ۲۰۲۲۱۰۱۰_۱۷۰۳۵۰ ۲۰۲۲۱۰۱۰_۱۷۰۳۴۲ ۲۰۲۲۱۰۱۰_۱۷۰۳۲۲