بازسازی اتوبوس های سازمان

photo_2022-07-28_17-34-39

لطفی رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ملایر اعلام کرد بالغ بر سی میلیارد ریال به صورت اسناد خزانه و مبلغ نقدی از طریق سامانه معاملات و شرکت برنده توسط پیمانکار مربوطه هزینه بازسازی اتوبوس های مالکیتی سازمان گردیده است .

در این روند بازسازی که با نظارت کامل کارشناسان سازمان و واحد موتوری ونقلیه شهرداری در حال انجام است تعداد 4 دستگاه از اتوبوس ها به طور کامل تعمیر موتور شده اند و جهت 20 دستگاه نیز کف پوش و صندلی تعویض گردیده است.

لطفی تصریح کرد هدف از این بازسازی خدمات رسانی بهتر وبیشتر به مردم و همشهریان و حفظ اموال بیت المال می باشد و امیدواریم که با پیگیری های به عمل آمده بازهم بتوانیم جهت پویایی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی اعتباراتی جذب نمائیم و بازسازی و تعمیرات را انجام دهیم