بازدید بازرسان استانداری از اتوبوس ها

در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ هیئت سه نفره استانداری  به عنوان نماینده سازمان شهرداریها از اتوبوس های بازسازی شده این سازمان بازدید به عمل آوردند

 

photo_2022-07-16_07-58-16 photo_2022-07-16_07-58-18 photo_2022-07-16_07-58-34