بازدید از نمایشگاه شهر هوشمند

در روز دوشنبه مورخ 1401/04/13 لطفی رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ملایر به همراه تنی چند از همکاران از مجموعه نمایشگاه شهر هوشمند در مصلی تهران بازدید به عمل آوردند که همزمان با نمایشگاه دوره آموزشی حمل و نقل نوین تاکسیرانی و AVL اتوبوسرانی نیز برگزار گردید که در این کلاسها هم شرکت و حضور پیدا کردند .
لطفی تصریح کرد در مجموع نمایشگاه خوبی بود و سامانه های مختلفی در خصوص تاکسیرانی و اتوبوسرانی و حمل ونقل و ترافیک ارائه شده بودند.

 

photo_2022-07-16_07-58-13 photo_2022-07-16_07-58-10 photo_2022-07-16_07-58-02 photo_2022-07-16_07-57-53 photo_2022-07-16_07-57-49