خبری خوش برای تاکسیرانان فاقد بیمه

aaa

 

لطفی رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ملایر اعلام کرد طی پیگیری های بعمل آمده و مذاکرات انجام شده با مسئولین سازمان تامین اجتماعی در خصوص بحث بیمه تاکسیرانان و رانندگان درون شهری در روز یکشنبه 1401/03/01 در محل ساختمان اداری سازمان با معاونت محترم سازمان تامین اجتماعی ملایر و کارشناس مسئول بیمه نامین اجتماعی تشکیل جلسه شد و مقرر گردید با عنایت به مجوز جایگزینی افراد اقدامات اولیه جهت بیمه شدن انجام پذیرد.

لطفی در این خصوص گفت و مقرر گردید سازمان لیست کلیه مالکین تاکسی و رانندگان واقعی و فعال را به سازمان تامین اجتماعی ارائه نماید و همچنین لیست رانندگان کمکی تاکسی که غیر فعال هستند به سازمان تامین اجتماعی جهت برسی بیشتر و مکاتبه و و مذاکره با استان ارائه نماید که در آن صورت با هماهنگی سازمان حمل و نقل نسبت به قطع شدن بیمه آندسته رانندگان کمکی که واقعا غیر فعال هستند و در صنوف دیگری مشغول  هستند و توسط بازرسی سازمان تامین اجتماعی تائید نشوند اقدام گردد و تاکسیرانانی که حق طبیعی شان است با در نظر گرفتن اولویت از سوی سازمان حمل و نقل جهت بیمه شدن و جایگزینی شدن به تامین اجتماعی معرفی گردند تا انشاالله آنها هم از مزایای بیمه بهره مند گردند.