برگزاری مجمع عمومی اتحادیه تاکسیرانی ها و اتوبوسرانی های شهری کشور

photo_2021-11-10_22-48-59

در روز چهارشنبه مورخ 1400/08/19 در محل سالن همایش های ساپکو ایران خودرو در شهر تهران بزرگ جلسه مجمع عمومی اتحادیه های تاکسیرانی های شهری کشور در صبح و جلسه اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور در بعداز ظهر با حضور مدیران عامل و روسای سازمان های حمل و نقل کل کشور  و خانم حصاری مدیرکل دفتر حمل ونقل ترافیک کل کشور و دکتر جمالی نژاد ریاست سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور برگزار شد و طی این جلسه طولانی اعضای هیئت مدیره ها و بازرسین انتخاب و تعیین شدند.
ضمناً در این جلسه مشکلات ناوگان حمل ونقل تاکسی و اتوبوس به دکتر جمالی نژاد یادآور و گوشزد گردید و ایشان هم در جهت رفع مشکلات قول مساعدت و همکاری دادند