برگزاری جلسه کارگروه ماده ۱۸

photo_2021-09-15_22-48-56

 

در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۱ صبح اولین جلسه سرویس دانش آموزان (کارگروه ماده ۱۸ ) با حضور کلیه اعضا در محل سالن جلسات اداره آموزش و پرورش شهرستان ملایر برگزار گردید که در این جلسه ریاست محترم کارگروه از تمامی مدیران مربوطه خواستند که کل سرویس های مدارس در چارچوب قوانین و سامانه سپند انجام گیرد و نرخ کرایه سرویس مربوط به سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ که قبلاً کارشناسی شده بود مورد بررسی مجدد قرار گرفت وتصویب شد و مقرر شد جهت اجرا به شورای اسلامی شهر ارجاع و ارسال گردد.