معرفی تاکسیرانان به بانک جهت اخذ وام

photo_2021-07-14_21-47-34

لطفی رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر شهرداری ملایر گفت با توجه به جلسه ای که با حضور آقای آزادی خواه نماینده محترم برگزار گردید و در جهت حمایت از قشر ضعیف تاکسیران تعداد 20 نفر از تاکسیرانان به قید قرعه جهت معرفی به بانک برای اخذ وام به دفتر نماینده محترم معرفی گردیده است.
لطفی نیز عنوان نمود با توجه به زحمات تاکسیرانان از هیچ تلاشی در جهت حمایت از آنها دریغ نداریم و پیوسته در صدد رفع و برطرف کردن مشکلات آنان هستیم .