اضافه شدن 3 دستگاه خودروی پژو تاکسی جهت گشت و بازرسی سازمان

photo_2021-07-12_11-59-27

طفی رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ملایر اعلام کرد با توجه به فرسودگی خودروهای گشت و بازرسی سازمان و مدیریت مصرف بهینه و با توجه به فعالیت روزانه خودروهای بازرسی با موافقت شهردار محترم ، هیئت مدیره، شورای سازمان و شورای اسلامی شهر ، 3 دستگاه خودروی پژو صفر کیلومتر از طریق اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور و ایران خودرو خریداری گردید و در جهت کنترل و نظارت هر چه بیشتر ناوگان حمل ونقل مورد استفاده قرار خواهد گرفت .