برگزاری نشست ویدئو کنفرانس بازسازی اتوبوس ها در استانداری همدان

در روز دوشنبه مورخ 1400/04/14 در محل معاونت عمرانی استانداری همدان جلسه نشست ویدئو کنفرانس سازمان شهرداری ها با حضور رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ملایر و مدیرکل دفتر فنی استانداری همدان و اعضای کمیته سه نفره استانداری و دیگر افراد مرتبط از شهرداری همدان با موضوع بازسازی اتوبوس ها برگزار گردید .

 

photo_2021-07-06_07-21-26 photo_2021-07-06_07-30-02 photo_2021-07-06_07-21-25