راه اندازی ناوگان اتوبوسرانی

در جهت حمایت از همشهریان و نیز رانندگان اتوبوس سازمان حمل ونقل بار ومسافر با عنایت به مصوبه شورای محترم سازمان نسبت به تجهیز اتوبوس ها و راه اندازی آنها در خطوط سطح شهر جهت خدمات رسانی به همشهریان عزیز اقدام نموده است

photo_2021-06-12_08-58-16 photo_2021-06-12_08-58-18photo_2021-06-12_08-58-21