خرید باطری جهت اتوبوس های مالکیتی سازمان

لطفی رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ملایر اعلام نمود با توجه به اینکه کلیه اتوبوس های درون شهری از اوایل شیوع ویروس کرونا در پارکینگ متوقف و خواب بوده اند و عملاً فعالیتی نداشته اند سازمان در جهت حمایت از رانندگان نسبت به تهیه و خرید باطری و توزیع بین اتوبوسرانان اقدام نموده است.