برگزاری اولین مجمع اتحادیه سازمان حمل و نقل بار شهری کشور

در روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05 اولین جلسه مجمع اتحادیه سازمان های حمل ونقل بار شهری کشور در سالن جلسات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با حضور روسا ومدیران عامل سازمان هی حمل ونقل سراسر کشور و همچنین برادر لطفی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ملایر برگزار گردید . در این جلسه ابتدا دکتر نصرتی معاون توسعه سازمان شهرداری ها و سرکار خانم حصاری ایراد سخن نمودند و بعد از آن جلسه مجمع و رای گیری با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام شد و در نهایت اعضای مجمع و بازرس مجمع انتخاب گردیدند.

 

photo_2021-05-27_09-13-26 photo_2021-05-27_09-13-27