فعالیت جدی سازمان حمل ونقل همزمان با اوج گیری موج چهارم کرونا

سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ملایر با توجه به اوج گرفتن کرونا در سال جدید تلاش مضاعف در ضدعفونی کردن و گندزدایی تاکسی ها و ناوگان حمل ونقل درون شهری و اماکن زیر مجموعه دارد و به طور مکرر جهت آرامش خاطر مردم و همشهریان نسبت به ضدعفونی کردن اقدام می نماید.

photo_2021-04-11_09-33-05 photo_2021-04-11_09-32-31 photo_2021-04-11_09-32-25photo_2021-04-11_09-32-20 photo_2021-04-11_09-32-21 photo_2021-04-11_09-33-16