همایش دوچرخه سواری

در روز جمعه مورخ 99/11/24 رئیس سازمان حمل ونقل بار ومسافر به همراه احدی از پرسنل سازمان در همایش عمومی دوچرخه سواری که توسط شهرداری ملایر و اداره تربیت بدنی برگزار گردید شرکت نمودند

 

photo_2021-02-12_22-53-06 photo_2021-02-12_22-53-06 (2) photo_2021-02-12_22-53-06 (3)