دیدار دوستانه با رئیس سازمان تاکسیرانی قزوین

در روز سه شنبه مورخ 99/11/21 لطفی رئیس سازمان حمل ونقل بار ومسافر ملایر با سفر به شهر قزوین از سازمان تاکسیرانی شهر قزوین بازدید به عمل آورد و ملاقات دوستانه ای با رئیس سازمان تاکسیرانی قزوین داشت که در این دیدار دوستانه امورات سازمان یک به یک مورد بحث قرار گرفت

photo_2021-02-10_11-50-03