رژه خودرویی تاکسیرانان در روز ۲۲ بهمن

در روز چهارشنبه مورخ ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۹ با توجه به شیوع ویروس کرونا رژه خودرویی تاکسیرانان ملایری در معیت رئیس سازمان حمل ونقل بار ومسافر به همراه همشهریان برگزار گردید

 

photo_2021-02-10_12-30-02 photo_2021-02-10_12-29-36 photo_2021-02-10_11-50-09