رژه خودرویی تاکسیرانان در روز 22 بهمن

در روز چهارشنبه مورخ 22 بهمن سال 1399 با توجه به شیوع ویروس کرونا رژه خودرویی تاکسیرانان ملایری در معیت رئیس سازمان حمل ونقل بار ومسافر به همراه همشهریان برگزار گردید

 

photo_2021-02-10_12-30-02 photo_2021-02-10_12-29-36 photo_2021-02-10_11-50-09