برگزاری کلاس آموزشی آتش نشانی ویژه تاکسیرانان

در روز شنبه مورخ 99/11/04 کلاس آموزشی آتش نشانی ویژه تاکسیرانان و سرخطها در محل سالن سازمان آتش نشانی ملایر توسط سازمان حمل ونقل بار ومسافر ونیز با همکاری سازمان آتش نشانی برگزار گردید که در این جلسه آموزش مقدماتی آتش نشانی و نحوه استفاده از کپسول خاموش کننده آموزش داده شد.photo_2021-01-23_21-00-55

 

photo_2021-01-23_21-03-35