دیدار تاکسیرانان با نماینده مجلس

در روز چهارشنبه مورخ 99/10/10 ساعت 16 رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر ملایر به همراه جمعی از تاکسیرانان ونمایندگان خطوط تاکسیرانی و مدیرعامل شرکت تعاونی تاکسیرانی با جناب آقای دکتر بیگی نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی ملاقات چهره به چهره و دوستانه ای داشتند که در این دیدار دو ساعته موضعات حمل ونقل درون شهری ومشکلات تاکسیرانان از جمله عدم برخورداری از مزایای بیمه تامین اجتماعی مطرح گردید و جناب آقای دکتر بیگی نژاد با توجه به زحمات تاکسیرانان قول هرگونه پیگیری امورات را در جهت مرتفع کردن مشکلات را دارد.

photo_2020-12-30_20-16-31

photo_2020-12-30_20-16-32