26 آذر ماه روز ملی حمل ونقل گرامی باد

IMG_20201217_090328_679

در روز چهارشنبه وبه مناسبت روز ملی حمل ونقل سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ملایر نسبت به تهیه بسته های حمایتی شامل اکل ،ماسک و خودکار و… وتوزیع بین رانندگان اتوبوس و تاکسی اقدام نمود.