برگزار مراسم تقدیر از رانندگان برتر ملایری

در روز چهارشنبه مورخ 26 آذر ماه سال 1399 و به مناسبت روز حمل ونقل به تعداد 26 نفر از رانندگان و تاکسیرانان برتر و نمونه درون شهری توسط سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر ملایر تقدیر وتشکر به عمل آمد. در این جلسه که با حضور مهندس احمد هاشمی نایب رئیس شورای اسلامی شهر و مهندس خدابخشیان ریاست هیئت مدیره سازمان برگزار گردید از فعالیت شبانه روزی رانندگان و تاکسیرانان زحمتکش در گرما و سرما قدردانی وبه رسم یادبود هدایایی به ایشان اعطا گردید.

 

IMG_20201217_090359_913 IMG_20201217_090336_452 IMG_20201217_090356_155