طرح برخورد گشت و بازرسی با تا کسیهای غیر فعال

 

photo_2020-12-05_07-41-33

لطفی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ملایر اعلام کرد با توجه به تماسهای شهروندان و دریافت گزارشات مردمی مبنی بر وجود تاکسیهای غیر فعال و متوقف شده در محله ها نیروهای بازرسی سازمان موظف شدند در صورت مشاهده هر تاکسی غیر فعال وصحت موضوع بررسی لازم را صورت و سریعا برابر مقررات اعمال قانون بنمایند.