بازدید شهردار ملایر از سازمان حمل ونقل بار ومسافر

در روز سه شنبه جناب آقای مهندس بابایی شهردار محترم در معیت رئیس هیئت مدیره سازمان از محل سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر بازدید میدانی به عمل آوردند . در این بازدید نحوه کار با اتوماسیون اداری تشریح شد و موضوع دوربین های نظارتی نصب شده در سطح شهر مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت

 

photo_2020-11-26_10-06-17 photo_2020-11-26_10-06-20