ملاقات نماینده کل تاکسیرانان با رئیس سازمان

photo_2020-11-11_15-10-02

 

در روز چهارشنبه مورخ 99/08/21 برادر عباس پور نماینده تاکسیرانان با رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر و مسئول گشت و بازرسی دیدار و گفتگوی دوستانه داشتند.
در این جلسه مشکلات برخی از خطوط تاکسیرانی که با وجود بحث کرونا منجر به تعطیلی خطوط گردیده و عملآً تاکسیرانان آن خطوط بیکار شده اند مطرح و در نهایت مقرر شد سازمان بر اساس صلاحدید وبا نظر کارشناسی تاکسی های خطوط مورد نظر را در خطوط دیگر بصورت موقت سرشکن نماید