بازدید میدانی نماینده فرمانداری ویژه از دوربین های نظارتی

 

 

در روز دوشنبه مورخ 99/08/05 نماینده محترم فرمانداری ویژه از روند اجرای نصب دوربین های نظارتی تاکسی در سطح ایستگاه ها و نصب پایه دوربین ها بازدید به عمل آوردند و ادغان داشتند نصب دوربین های نظارتی بر عملکرد تاکسیرانان بسیار موثر و بازدارنده می باشد و از زحمات سازمان در این راستا تقدیر و تشکر نمودند

 

photo_2020-10-27_09-35-19 photo_2020-10-27_09-35-22